COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2014

2015-03-23

Corem Property Groups Årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på www.corem.se

Kontakta oss via email: info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015 kl. 14.00.