COREM PROPERTY GROUP NYPRODUCERAR OCH HYR UT 30 000 KVM I VÄSTERÅS

2015-12-18

Corem och Svenska Retursystem AB har tecknat ett avtal avseende förhyrning av cirka 30 000 kvm i Hacksta verksamhetsområde i Västerås. Hyresavtalet löper på 15 år med ett årligt hyresvärde om cirka 16,2 mkr. I byggnaden ska Svenska Retursystem tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin.

Corem kommer att förvärva cirka 66 000 kvm mark av Västerås Stad och uppföra Svenska Retursystems nya anläggning med Logistic Contractor som planerad totalentreprenör.  Beräknad projektkostnad är cirka 215 mkr, varav förvärv av mark uppgår till drygt 16 mkr. Inflyttning är planerad till mars 2017. Byggnaden ska klassificeras enligt Green Building och alla materialval görs i enlighet med Sunda Hus databas över icke-miljöpåverkande ämnen.

Svenska Retursystem har idag fyra anläggningar, varav en är belägen i Corems fastighet Bråta 2:136 i Mölnlycke Logistikpark. Anläggningen i Västerås kommer att bli Svenska Retursystems största och hantera cirka 70 miljoner returlådor per år.

”Vi tycker det är mycket hedrande att vi fått förtroendet att uppföra Svenska Retursystems hittills största anläggning. Svenska Retursystem är ett intressant och expansivt företag som effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen. Vi ser Västerås som en intressant marknad och är glada över få ytterligare en enhet i en växande region” säger Eva Landén, VD på Corem

”Vi ser fram emot ett utökat samarbete med Corem och att tillsammans säkerställa att detta viktiga projekt för Svenska Retursystems fortsatta tillväxt blir framgångsrikt” säger Anna Elgh, VD på Svenska Retursystem