COREM PROPERTY GROUP KOMPLETTERAR I ARLANDASTAD OCH JÖNKÖPING

2016-04-01

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av tomträtten till fastigheten
Märsta 24:11, Arlandastad. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 2 000 kvm, varav merparten utgörs av lager- och butiksytor. Fastigheten förvärvades i bolagsform och är fullt uthyrd till bland annat Elektroskandia AB och Rikshem AB. Förvärvet ligger i direkt anslutning till Corems övriga fastigheter i området och möjliggör förbättrad disposition av mark-och körytor. Tillträdde skedde 26 februari 2016.

Corem har även förvärvat fastigheten Ulvö 8, belägen vid infarten till Jönköping, Region Småland. Fastigheten omfattar cirka 6 000 kvm i uthyrbar area, fördelat på 4 800 kvm lager och 1 200 kvm kontor/butik. Fastigheten är fullt uthyrd till Osborn International AB med en återstående kontraktslängd om drygt 3 år. Förvärvet skedde i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 34 mkr och tillträddes den 31 mars 2016.