COREM PROPERTY GROUP HYR UT 6 700 KVM I MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK

2015-05-26

I fastigheten Bråta 2:150 i Härryda kommun, Region Väst, har Corem tecknat ett hyresavtal med ASSA OEM AB.

Avtalet omfattar cirka 6 700 kvm kontor, produktionsyta och lager i en egen byggnad. Denna kommer att anpassas efter ASSA OEM:s önskemål och den uthyrbara arean i byggnaden utökas med drygt 1 000 kvm. ASSA OEM AB får på detta sätt en ny, rationell anläggning och kan samla alla sina verksamheter i Göteborg på ett ställe.

Fastigheten är belägen i Mölnlycke Logistikpark, där Corem sammantaget har fastigheter om cirka 36 500 kvm i uthyrbar area.

Logistikparken är fullt uthyrd.

”Mölnlycke Logistikpark i Härryda är ett område där vi ser stor potential och denna uthyrning är ytterligare ett kvitto på detta. Vi välkomnar ASSA OEM AB som ny hyresgäst och ser fram emot samarbetet.” säger Eva Landén, VD på Corem

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2015 kl. 13.00.