COREM PROPERTY GROUP HYR UT 5 000 KVM I KUMLA

2015-12-16

Corem har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med det norska tillverkningsföretaget Loxy Sweden AB i fastigheten Transistorn 2 i Kumla, Region Mälardalen/Norr. Loxy Sweden AB är en underleverantör till textil- och konfektionsindustrin.

Avtalet omfattar cirka 5 000 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 2,3 mkr. Inflyttning beräknas till 1 juli 2016.

Den tillträdda lokalen utgör en del av de ytor Ericsson lämnade hösten 2014. Efter uthyrningen återstår cirka 6 000 kvm vakant yta.

”Vi är mycket glada över att kunna fylla upp delar av de ytor Ericsson sedan tidigare lämnat. Vi ser ett intresse för etableringar i Kumla som är en del av den attraktiva Örebroregionen. Fastigheten Transistorn 2 har ett bra läge i Kumla och i området finns flera andra tillverkningsföretag. Vi välkomnar vår nya hyresgäst Loxy Sweden AB och ser fram emot samarbetet ” säger Eva Landén, VD på Corem.