COREM PROPERTY GROUP HYR UT 4 400 KVM I JÄRFÄLLA

2015-05-27

Corem har tecknat hyresavtal med e-handelsföretaget Linas Matkasse AB i fastigheten Veddesta 2:31 i Järfälla kommun, Region Stockholm.

Avtalet omfattar cirka 4 400 kvm, varav merparten utgörs av lagerytor. Fastigheten kommer att utgöra Linas Matkasses nya distributionscentral för Stockholmsmarknaden.

Veddesta 2:31 är belägen i Veddesta industriområde i Järfälla kommun där Corem har ett samlat fastighetsbestånd om 55 300 kvm uthyrbar area bestående av logistikterminal, lager och kontor.

”Vi är mycket glada över att ha fått ytterligare ett e-handelsföretag som hyresgäst och vi tar därmed ytterligare en marknadsdel bland e-handelsföretagen. Vi välkomnar vår nya hyresgäst och ser fram emot samarbetet ” säger Eva Landén, VD på Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2015 kl. 13.00.