COREM PROPERTY GROUP HYR UT 3 480 KVM I JÖNKÖPING

2015-11-18

Corem har tecknat ett tioårigt hyresavtal med PostNord Sverige AB i fastigheten Ädelmetallen 4 i Ljungarums Industriområde, Jönköping.

Avtalet omfattar cirka 3 480 kvm, varav merparten utgörs av ytor för postsortering. Vidare inrymmer lokalen kontor, lager och uppställningsplatser för fordon.

I Ljungarums Industriområde, Region Småland, har Corem ett samlat fastighetsbestånd om 14 fastigheter och drygt 32 700 kvm.

”Vi är mycket glada över att nu ha tecknat ytterligare ett hyresavtal med PostNord Sverige AB. Corem har sedan tidigare PostNord Sverige som hyresgäst i den nya Veddesta-terminalen i Järfälla, Region Stockholm, med en yta om cirka 19 600 kvm. Vi ser fram emot att få fortsätta vårt positiva samarbete med PostNord Sverige!”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2015 kl. 08.00.