COREM PROPERTY GROUP GÖR YTTERLIGARE FÖRVÄRV I HALMSTAD

2015-04-27

Corem utökar fastighetsbeståndet i Halmstad, Region Syd, genom förvärv av lager-/produktionsfastigheten Flygaren 21, belägen i Larsfrids industriområde. Förvärvet ligger i direkt anslutning till Corems övriga fastigheter i Halmstad.

Fastigheten förvärvades i bolagsform utifrån ett fastighetsvärde om 121 mkr och omfattar cirka
24 500 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Tylö AB med en återstående avtalslängd om knappt 13 år.

”Vi fortsätter på inslagen väg och utökar vårt bestånd i Halmstad rejält. Detta är vårt fjärde förvärv i Halmstad och på två år har vi gått från 0 till drygt 70 000 kvm uthyrbar area i området och etablerat oss som en betydande aktör. Det glädjer oss mycket att få Tylö AB som hyresgäst och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete.”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april kl. 14.30.