COREM PROPERTY GROUP GÖR SITT TREDJE FÖRVÄRV I HALMSTAD OCH AVYTTRAR I SMÅLAND

2014-12-19

Corem utökar fastighetsbeståndet i Halmstad, Region Syd, genom förvärv av lagerfastigheten Fräsaren 4 belägen i Larsfrids/Vilhelmfälts industriområde med ett marknadsvärde om 47 mkr. Lagerfastigheten omfattar cirka 11 500 kvm och ligger i anslutning till Corems övriga fastigheter i Halmstad. Fastigheten är fullt uthyrd på ett 10-årigt hyresavtal.

Corem fortsätter även att renodla fastighetsbeståndet och har avyttrat fastigheterna Arkadien 4 i Jönköping och Budkaveln 17 i Husqvarna. Fastigheterna omfattar cirka 4 500 kvm. Köpare är Estancia Fastigheter.

”Detta är vårt tredje förvärv i Halmstad och på ett år har vi gått från 0 till 50 000 kvm uthyrbar area i området och etablerat oss som en betydande aktör. Detta förvärv följer vår inslagna strategi att förvärva och bygga där vi redan finns, för att på så sätt skapa effektiva förvaltningsenheter. I och med renodlingen i Småland avyttrade vi även vår sista bostadsfastighet”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2014 kl. 10.15.