COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I STOCKHOLM

2014-06-05

Corem Property Group AB (publ) har förvärvat tomträtten till fastigheten Lillsätra 1 i Sätra av Söderport Fastigheter AB. Tomträtten har en uthyrbar area om cirka 7 000 kvm butik, lager och kontor.

Tomträtten förvärvas till ett värde om 38 mkr och tillträds omgående.

Tomträtten utgör ett bra komplement till vårt övriga bestånd i Stockholm Söderort.” säger Eva Landén, VD på Corem

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2014 kl. 12.00.