COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I MALMÖ

2015-06-11

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av bilhandelsfastigheten Gånggriften 3 i Malmö. Fastigheten omfattar cirka 6 500 kvm uthyrbar area samt 26 000 kvm mark med ett underliggande fastighetsvärde om 87 mkr.

Fastigheten är fullt uthyrd till Malmö Bilcentrum och i samband med tillträdet tecknas ett nytt 10-årigt triple-net avtal, vilket omfattar hela fastigheten.

Planerat tillträde är 30 september 2015.

”Vi är mycket nöjda över att komplettera vårt Malmöbestånd med en modern fastighet med mycket mark. Fastigheten ligger i nära anslutning till Corems övriga fastigheter i Fosie och har ett fantastiskt skyltläge längs Ystadvägen mellan ringvägarna vid infarten till Malmö”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2015 kl. 08.00.