COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

2015-11-23

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Småland genom förvärv av fastigheten Flahult 21:36 i Torsvik, Jönköping. Fastigheten förvärvades i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 42 mkr.

Fastigheten omfattar cirka 7 050 kvm uthyrbar area, främst produktions- och lagerytor och ligger i direkt anslutning till Corems befintliga bestånd i området.

Fastigheten är fullt uthyrd och i samband med tillträdet tecknas ett nytt 15-årigt avtal, vilket omfattar hela fastigheten.

Fastigheten tillträddes den 16 november 2015.

”Vi har länge tittat på Torsvik och velat expandera i området. Flahult 21:36 har ett utmärkt geografiskt läge, precis intill E4an cirka en mil söder om Jönköping. Torsviks Industriområde är kommunens största och snabbast växande verksamhetsområde, där bland annat IKEA och El-Giganten har sina distributionscentraler. Fastigheten utgör ett bra komplement till Region Småland och passar väl in bland våra övriga fastigheter i Jönköping.”, säger Eva Landén, VD på Corem

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2015 kl. 09.30.