COREM PROPERTY GROUP FORTSÄTTER EXPANSIONEN I GÖTEBORG

2014-12-19

I Härryda kommun mellan Göteborg och Landvetter förvärvar Corem fastigheten Håltsås 1:17; en modern lagerfastighet med en total uthyrbar area om cirka 9 000 kvm och ett underliggande fastighetsvärde om 91 mkr. Fastigheten är bebyggd med tre byggnader uppförda mellan 2008 -2011 och är fullt uthyrd. Genomsnittlig återstående kontraktslängd är cirka 8,5 år.

”Vi finns redan idag etablerade i Härryda kommun genom våra förvärv av Mölnlycke Logistikpark. Genom detta förvärv bygger vi på vårt bestånd i närområdet, men nu norr om RV 40 i direkt anslutning till det nya Bårhultsmotet. Vi ser potentialen i den fortsatta utvecklingen av Bårhults Företagspark och får i och med förvärvet av Håltsås 1:17 en stark position i området”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2014 kl. 13.45.