COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI–SEPTEMBER 2020

2020-10-19

Corem Property Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende januari–september 2020. Nytt datum för publicering är tisdagen den 20 oktober 2020. Tidigare kommunicerad tidpunkt var fredagen den 23 oktober 2020.