COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT

2020-04-23

Corem Property Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende januari – mars 2020. Nytt datum för publicering är den 24 april 2020 medan tidigare kommunicerad tidpunkt var den 28 april 2020.