COREM ÖKAR I STOCKHOLM OCH MALMÖ

2016-11-18

Corem utökar fastighetsbeståndet med drygt 20 000 kvm lager och kontor. Fastigheterna är belägna i Region Stockholm respektive Region Syd, och affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 145 mkr.

I Stockholm förvärvas tomträtten till fastigheten Elektra 27 i Västberga industriområde, Hägersten. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 6 000 kvm kontor och lager, varav cirka hälften av ytan är vakant.

I Region Syd, Malmö, förvärvas fastigheten Kajan 37 i Limhamn. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 14 800 kvm kontor och lager. Uthyrningsgraden är cirka 90%, fördelade mellan ett flertal hyresgäster.

Totalt hyresvärde för de båda fastigheterna är ca 19 mkr/år. Corem tillträder fastigheterna 18 november.

”Det här förvärvet är ett kompletteringsförvärv, på marknader vi känner väl och tror på. I Västberga ser vi både tydliga synergier med vårt befintliga bestånd och stora möjligheter i de befintliga vakanser vi nu förvärvar. I Malmö har vi under lång tid försökt utöka vårt fastighetsbestånd och utvärderat många potentiella affärer. Limhamn är en ny delmarknad för oss i Malmö och med förvärvet av Kajan 37 får vi en rejäl etablering i ett av Malmös mest intressanta lägen, där det pågår och planeras många projekt.”, säger Eva Landén, VD på Corem.