COREM ÖKAR ÅTER PÅ BREDDEN

2017-11-22

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm, genom förvärv av fastigheterna Rotorn 2 och Revisorn 1 i Breddens industriområde, Sollentuna.

Fastigheterna som förvärvas har en sammanlagd uthyrbar area om cirka 4 700 kvm, varav merparten utgörs av lager. De är båda fullt uthyrda, med ett flertal hyresgäster, och har ett sammanlagt hyresvärde om cirka 5,6 mkr/år.

Affären görs som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om ca 70 mkr. Planerat tillträde är 20 december.

”Tillsammans med fastigheterna vi förvärvar från Klövern kommande månadsskifte, kommer vi nu att ha åtta fastigheter och närmare 35 000 kvm uthyrbar area väl samlat i en fantastisk förvaltningsenhet i Bredden. Vi ser en fortsatt bra efterfrågan på lokaler i det här läget och även en bra utvecklingspotential när vi nu kopplar ett ännu starkare grepp i närområdet”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Attachments