COREM LÄMNAR I LUND

2017-08-18

Corem har i samarbete med JM drivit ett projekt för bostadsexploatering på del av fastigheten Vipemöllan 38 strax öster om Lunds centrum. En detaljplan som möjliggör 560 bostäder i parkmiljö har nu vunnit laga kraft och i och med detta förvärvar JM byggrätterna av Corem.

Försäljningen görs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighets-/byggrättsvärde om ca 260 mkr. Tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2017.

-”Det är mycket glädjande att kunna slutföra denna affär, ett samarbete som vi inledde för mer än fem år sedan, med en erkänd bostadsexploatör som JM. Vi ser fortsatt Öresundsregionen som en attraktiv logistikpunkt med kraftigt växande marknad och planerar att fortsätta utöka vårt bestånd i regionen med logistikfastigheter.” säger Eva Landén, VD på Corem.