COREM INLEDER ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

2020-03-05

I enlighet med beslut från årsstämma den 3 maj 2019 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna aktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma.

På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna kommer att förvärvas på NASDAQ Stockholm, eller annan reglerad marknadsplats till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet.

Återköpsprogrammet ger ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan. Bland annat ges möjlighet att kunna överlåta aktier som likvid i samband med eventuella förvärv eller för finansiering av fastighetsinvesteringar.

Corem Property Group AB (publ) innehar för närvarande 2 913 825 egna stamaktier av serie A samt 8 555 550 egna stamaktier av serie B, vilket motsvarar 3,02 procent av totalt antal registrerade aktier och 5,52 procent av totalt antal röster i Corem.

 

Informationen lämnades av ovanstående persons försorg den 5 mars 2020 kl.10:15.