COREM HYR UT OCH BYGGER I KÖPENHAMN FÖR HYRESGÄSTEN GSV

2020-09-25

Corem har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med maskinuthyrningsföretaget GSV i fastigheten 1R Kappelgården i Greve kommun, sydväst om Köpenhamn. I samband med detta investerar Corem motsvarande cirka 70 miljoner kronor i om- och tillbyggnationer på fastigheten. GSV är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten.

GSV är Danmarks ledande företag inom uthyrning av maskiner till bygg- och anläggningsindustrin. Om- och tillbyggnaden, som ska vara klar andra kvartalet 2021, innebär att bolaget förstärker sin största och viktigaste anläggning. Projektet ökar den uthyrbara ytan i fastigheten med cirka 1 000 kvm till totalt cirka 13 400 kvm. Utöver detta ingår markytor om cirka 90 000 kvm i förhyrningen.

”Projektet ger oss en mycket starkare set-up i Greve och innebär att GSV verkligen kan bidra till bygg- och anläggningsbranschen i Köpenhamnsregionen. Vi är glada över det goda samarbetet med Corem som gör att vi kan lägga denna viktiga hörnsten för framtiden”, säger Dan Vorsholt, VD för GSV Materieludlejning A/S.

”Det känns väldigt bra att kunna bidra till att GSV kan utveckla och växa sin affär, och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete”, säger Eva Landén, VD för Corem Property Group.