COREM HYR UT I KATRINEHOLM

2017-09-20

Corem har tecknat ett nytt 20-årigt hyresavtal med Landstinget Sörmland, gällande ca 1 700 kvm i Katrineholm.

Lokalerna för Nävertorps Vårdcentral som är belägna på Västgötagatan i Katrineholm och tidigare inhyste Ericsson, anpassas för den nysatsning som Landstinget Sörmland gör. Inflyttningen är beräknad att ske under sommaren 2018.

”Vi ser fram emot att vara del i den långsiktiga satsning som Landstinget Sörmland gör i Katrineholm, och att utveckla vår fastighet Rådmannen 3. Vi ser en potential i fastigheten och dess läge i Katrineholm, där Landstingets etablering är ett bra kvitto på detta.”, säger Eva Landén, VD på Corem. 

De nya lokalerna ger oss helt andra möjligheter att driva en bra primärvård utifrån dagens efterfrågan och behov, där allt får plats under samma tak, säger Aina Nilsson, chef för division primärvård på Landstinget Sörmland.