COREM GÖR FRUKTBART FÖRVÄRV I HELSINGBORG

2016-12-07

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd, genom förvärv av fastigheterna Ackumulatorn 2 och 8 i Långeberga, Helsingborg. Fastigheterna har en uthyrbar area om cirka 20 100 kvm, där merparten utgörs av terminal och lager.
Fastigheterna är fullt uthyrda till två hyresgäster verksamma inom frukt och grönt på hyresavtal med ett totalt hyresvärde om ca 23 mkr per år och genomsnittlig återstående kontraktstid om ca 9 år. Säljare är Mälarum Fastigheter.

Affären görs som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 275 mkr och tillträds den 20 december 2016.

”Det känns otroligt bra att kunna utöka vårt bestånd i Region Syd med en nyetablering i Helsingborg. Långeberga är verkligen Sveriges frukt- och grönsaksmecka, med etableringar av importörer, grossister och distributörer av frukt och grönt. Området har ett erkänt bra logistiskt läge, i direkt närhet till såväl Helsingborgs hamn som till E4, E6 och E20. Förvaltningsmässigt är det ett rejält tillskott som passar oss väl, med ett läge mellan Malmö och Halmstad där vi tidigare är etablerade i syd.”, säger Eva Landén, VD på Corem.