COREM FYLLER PÅ I HALMSTAD

2017-03-30

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fastigheten Fyllinge 20:403 i Halmstad. Den uthyrbara area är cirka 14 500 kvm, varav merparten utgörs av lager, och total markareal är drygt 35 000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd på ett tioårigt avtal och totalt hyresvärde är ca 6,7 mkr per år.

Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 82 mkr. Fastigheten tillträds 30 mars.

”Vi gjorde vårt första förvärv i Halmstad 2013 och har sedan dess på kort tid etablerat oss som en av de största aktörerna i vårt lokalsegment på orten. I och med det här förvärvet äger och förvaltar vi närmare 100 000 kvm i Halmstad. Fastigheten och läget kompletterar vårt befintliga bestånd på ett mycket bra sätt.”, säger Eva Landén, VD på Corem.