Corem förvärvar ytterligare en fastighet i Hedenstorp i Jönköping

2021-02-02

Corem fortsätter expandera i Jönköping genom förvärv av ytterligare en fastighet i industriområdet Hedenstorp. Fastigheten Hedenstorp 1:99 är en modern byggnad med 4 033 kvm lager- och produktionsytor samt tillhörande kontor.

Fastigheten är fullt uthyrd, med genomsnittlig återstående hyrestid om drygt fem år. Den förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 65 mkr och planerad tillträdesdag är den 26 februari 2021.

Corems etablering i Hedenstorp inleddes 2020 med förvärv av fastigheten Hedenstorp 2:41 om cirka 10 500 kvm.

”Hedenstorp är eftertraktat och utvecklas snabbt, till stor del tack vare bra kommunikationer med närhet till Riksväg 40 och Jönköping Airport. Den nya fastigheten Hedenstorp 1:99 kompletterar och förstärker vårt utbud i området väldigt bra”, kommenterar Eva Landén, VD på Corem.

Jönköping är en av Corems prioriterade orter där bolaget äger ett 20-tal fastigheter med totalt cirka 90 000 kvm uthyrbar area.

Corems legala rådgivare i samband med förvärvet var Walthon Advokater.