COREM FÖRVÄRVAR VOLYM I KUBIK

2017-06-27

Corem växer vidare i Göteborg genom förvärv av fastigheten Kärra 91:1, mer känd som Orrekulla Kubiklager.

Totalt omfattar fastigheten cirka 13 000 kvm, där merparten utgörs av lager. Fastigheten, som är belägen intill E6 strax söder om Angeredsbron, är idag fullt uthyrd till Tamro AB, Frode Laursen AB och OneMed Sverige AB. Totalt hyresvärde är cirka 10 mkr per år.  

Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 140 mkr. Säljare är Skanska. Corem tillträder fastigheten 30 juni.

”Vi har kontinuerligt utökat vårt förvaltningsbestånd i Backa och med förvärvet av Orrekulla Kubiklager får vi en toppmodern anläggning som samtidigt ger en naturlig förlängning norrut i närområdet. Konceptet Kubiklager som Skanska tagit fram passar oss väl och ger flexibilitet i vårt erbjudande till befintliga och nya kunder, i ett av Sveriges bästa logistikområden.” säger Eva Landén, VD på Corem.