COREM FÖRVÄRVAR PÅ PRIORITERADE PLATSER

2019-04-30

Genom tre separata affärer förvärvar Corem fastigheter på tre orter. Samtliga är av Corem prioriterade orter, där ett befintligt fastighetsinnehav och egen förvaltning finns.

I Göteborgsområdet förvärvas Törnrosen 5, en obebyggd fastighet med 4 000 kvm markareal. Fastigheten är grannfastighet till en av Corem ägd fastighet i Mölndal.

Även förvaltningsbeståndet i Jordbro i södra Stockholm utökas, genom förvärv av fastigheten Jordbromalm 6:11. Fastighetens uthyrbara area är ca 4 200 kvm och utgörs framför allt av lager. Fastigheten är fullt uthyrd.

Samtidigt förvärvas fastigheten Märsta 11:11 i Arlanda stad i norra Stockholm. Märsta 11:11 är en lagerfastighet om ca 3 000 kvm uthyrbar area, som vid tillträdet kommer vara vakant.

Affärerna görs till ett samlat underliggande fastighetsvärde om cirka 75 mkr. För fastigheten i Göteborg har tillträde redan skett per 9 april 2019, medan fastigheterna i Storstockholm beräknas tillträdas i månadsskiftet juni/juli.