COREM FÖRVÄRVAR I VÄSTBERGA

2019-12-18

Corem förvärvar fastigheten Elektra 20, i Västberga industriområde i Stockholm. Fastigheten är belägen i nära anslutning till Corems befintliga bestånd i området, bestående av sex fastigheter och cirka 50 000 kvm uthyrbar area.

Elektra 20 omfattar 5 700 kvm uthyrbar area, huvudsakligen bestående av kontors- och lagerlokaler. Fastigheten är fullt uthyrd, med fem hyresgäster. Totalt årligt hyresvärde är ca 9,5 Mkr och genomsnittlig återstående hyreslängd för befintliga hyresgäster 3,9 år.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 156 mkr. Tillträde har skett per den 18 december 2019.

Corems legala rådgivare i samband med förvärvet har varit Walthon Advokater och Catella har varit säljarens ombud.

”Med sitt strategiska kommunikationsläge och höga tillgänglighet har Västbergaområdet stor utvecklings-potential och är mycket attraktivt för vårt fastighetssegment. Tillsammans med fastighetens möjligheter till framtida vidareutveckling och att den är belägen intill vårt befintliga bestånd är Elektra 20 en fastighet som passar perfekt in i vårt bestånd.” säger Eva Landén, VD