COREM FÖRVÄRVAR I SÖDRA STOCKHOLM

2020-10-15

Corem fortsätter att expandera i södra Stockholm genom förvärv av fyra lager- och industrifastigheter med uthyrbar area om sammanlagt cirka 4 250 kvm.

De förvärvade fastigheterna är:

  • Koborg 2 i Botkyrka
  • Skyttbrink 36 i Botkyrka
  • Jordbromalm 4:5 i Haninge
  • Slipskivan 9 i Huddinge

”Förvärven ligger i industriområdena Jordbro, Länna och Skyttbrink, där vi redan är etablerade, och de kompletterar därmed befintligt bestånd mycket bra”, säger Corems VD Eva Landén.

Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 90 mkr. Tillträde är planerat till 1 december 2020.  

Corems legala rådgivare i samband med förvärvet var Walthon Advokater.