COREM FÖRVÄRVAR I LÄNNA

2019-12-20

Corem har den 20 december 2019 avtalat om förvärv av fastigheten Ångmaskinen 5, belägen i Länna industriområde, Huddinge.

Ångmaskinen 5 är en modern logistik- och kontorsbyggnad som omfattar 2 600 kvm uthyrbar area. Fastigheten är fullt uthyrd med en hyresgäst. Totalt årligt hyresvärde är ca 2,9 Mkr och återstående hyreslängd är 3,8 år.

Länna är strategiskt beläget söder om Stockholm, cirka 15 minuter från Stockholms city längs Riksväg 73 mot Nynäshamn och kommande Norviks Hamn.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 41 mkr, med tillträde den 3 februari 2020. Säljare är Texab-gruppen och rådgivare till säljaren var Fredegårds Fastighetsbyrå. Corems legala rådgivare i samband med förvärvet har varit Walthon Advokater

”Förvärvet av Ångmaskinen 5 är vårt första i Länna, ett område där vi ser god framtida potential och som även fungerar som en naturlig förlängning av vår satsning i Jordbro. Fastigheten är dessutom en modern lager- och kontorsbyggnad med goda egenskaper för citynära logistik, vilket passar väl in hos oss.” säger Eva Landén, VD