COREM FÖRVÄRVAR I JORDBRO, STOCKHOLM

2020-06-17

Corem förvärvar fastigheten Haninge Jordbromalm 6:59 i Jordbro söder om Stockholm. Corem äger sedan tidigare elva fastigheter i Jordbro, om totalt 43 600 kvm.

Haninge Jordbromalm 6:59 är en fullt uthyrd industrifastighet med i huvudsak produktions- och lagerytor och en uthyrbar area om 3 272 kvm. Totalt årligt hyresvärde uppgår till cirka 3,3 mkr.

”Fastigheten har ett mycket bra läge, såväl logistiskt som i förhållande till Corems befintliga bestånd. Jordbro är ett väletablerat område med tillväxtpotential och det här förvärvet kompletterar befintligt bestånd på ett bra sätt”, säger Corems VD Eva Landén.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 54 mkr. Tillträde sker den 1 juli 2020.

Corems legala rådgivare i samband med förvärvet var Walthon Advokater.