COREM FÖRVÄRVAR I FLEMINGSBERG

2020-08-10

Corem fortsätter att expandera i Stockholm och förvärvar fastigheterna Huddinge Anoden 2 och 5 söder om Stockholm.

Huddinge Anoden 2 och 5 inrymmer en industribyggnad med uthyrbar area om 8 300 kvm. Byggnaden, som består av lager-, produktions- och kontorsytor, är fullt uthyrd till en hyresgäst. Den återstående kontraktslängden är fem år.

”Vi fortsätter expandera i Stockholm och etablerar oss i och med detta förvärv på en ny attraktiv delmarknad i södra Stockholm. Flemingsberg är ett mycket intressant område som står inför stor utveckling och tillväxt”, säger Corems VD Eva Landén.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 133 mkr. Planerad tillträdesdag är den 31 augusti 2020.

Corems legala rådgivare i samband med förvärvet var Walthon Advokater.