COREM FÖRVÄRVAR I ÄLVSJÖ, STOCKHOLM

2020-06-15

Corem förvärvar fastigheten Fabrikören 6 i Älvsjö industriområde, Stockholm. Fastigheten är belägen i nära anslutning till flera av Corems befintliga fastigheter.

Fabrikören 6 är en fullt uthyrd industrifastighet med uthyrbar area om cirka 1 600 kvm, bestående av huvudsakligen lager- och verkstadsytor. Totalt årligt hyresvärde uppgår till cirka 2 mkr och återstående hyreslängd är 3,5 år.

”Fastigheten utgör ett bra komplement till befintligt bestånd och förvärvet är i linje med vår strategi att fortsätta växa fastighetsportföljen i Stockholm”, kommenterar Corems VD Eva Landén.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 28 mkr. Tillträde sker den 2 juli 2020.

Corems legala rådgivare i samband med förvärvet var Walthon Advokater.