Corem drar tillbaka återköpserbjudandet av Corems utestående 2020/2023-obligationer samt för Corem Kellys utestående 2019/2023-obligationer

2022-09-27

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

 

Corem Property Group AB (publ) (”Bolaget” eller “Corem”) har beslutat att inte genomföra utestående återköpserbjudande avseende Corems 2020/2023-obligationer och Corem Kelly AB (publ):s (tidigare Klövern AB (publ)) 2019/2023-obligationer som annonserades den 22 september 2022 (”Föregående Pressmeddelande)” på grund av rådande marknadsförhållanden. Corem kommer inte genomföra den föreslagna nya emissionen av gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer. Bolaget kommer fortsatt att bevaka marknaden och ser fram emot att återuppta kontakten med svenska investerare i framtiden. Följaktligen avslutas erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i Återköpsdokumentet som det hänvisas till i Föregående Pressmeddelande.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Anna-Karin Hag, CFO, 010-482 76 54, anna-karin.hag@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2022 kl. 10:00 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.