Corem Affärsidé

Corems mål

Corem sätter mål på kort och lång sikt med utgångspunkt i verksamhetens affärsmodell.

Corems mål

Corem sätter mål på kort och lång sikt med utgångspunkt i verksamhetens affärsmodell. De har sin grund i att leda bolagets utveckling i linje med den strategiska inriktningen. Corem har en solid bas i kundnära förvaltning och fokus på att vara en långsiktig affärspartner till hyresgäster. Genom långsiktigt hållbara investeringar förädlas och utvecklas fastigheter och områden och kontinuerlig värdeökning skapas. Alla investeringar görs för att skapa värden som varar över tid. Strategiska transaktioner bidrar till tillväxt och vidare förädling av fastighetsbeståndet.