Ekonomi

Tel: 08-503 853 33
leverantorsreskontra@corem.se

Tel: 08-503 853 44
hyresadmin@corem.se

Fakturor och e-fakturor

För att effektivisera hanteringen av fakturor och samtidigt undvika onödig pappershantering är det vår ambition att fakturor både till och från Corem ska vara elektroniska. Förutom att vara snällt mot miljön ger det också en mycket snabbare och säkrare process för både kund, leverantör och för oss.

Om du är kund till oss och idag får fakturor i papperform från oss, kontakta gärna vår hyresadministration för information om hur ni kan gå över till elektroniska fakturor.

För våra leverantörer finns ett flertal olika sätt som att skicka e-fakturor så att ni kan hitta ett som passar beroende på omfattning och system. För information om hur ni som leverantör till oss enklast kan skicka e-fakturor till oss, kontakta oss eller vår leverantör InExchange. Det finns också möjlighet att registrera era fakturor som e-fakturor till oss manuellt, via InExchange Web. Att använda InExchange Web har en kostnad som beror på fakturavolym. För att stödja de leverantörer som inte har möjlighet att skicka efakturor erbjuder vi att registrera 100 fakturor per år helt kostnadsfritt.

Det går också bra att skicka fakturor till oss i PDF-format till följande adress faktura@corem.se (OBS; en faktura inklusive ev. bilagor per pdf).

Pappersfakturor skickas till:

[Bolagsnamn]
Box 560 85
102 17 Stockholm