Ett hållbart kontor

Vi skapar klimatsmarta kontor utan att göra avkall på komfort, kvalitet och estetik.

01

Välkommen till framtidens kontor!

I Kista Gate har Corem tillsammans med projektpartners skapat ett klimatsmart kontor utan att göra avkall på komfort, kvalitet och estetik. Med utgångspunkt i 100 procent återbruk omsatte vi kunskaperna från tidigare pilotprojekt inom återbruk och cirkulärt byggande till verklighet. Genom att återanvända och återbruka tekniska installationer, byggmaterial och inredning uppskattas projektet ha resulterat i närmare 90 procent återbrukat material och en besparing om 55 ton CO2e.

Corems återbrukskontor består av återanvänt, återbrukat och upcyclat material

Corems återbrukskontor består av återanvänt, återbrukat och upcyclat material

Fotograf: Anders Bobert @anders_foto

02

Varför ett återbrukskontor?

Fastighetssektorn står för 21 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. En stor del av det kommer från klimatpåverkan från byggnationer. En av Corems viktigaste målsättningar är att minska vårt klimatavtryck. Målsättningen med det här projektet har varit att förstå klimatpåverkan från en ganska typisk hyresgästanpassning och hur man genom att arbeta med cirkulära byggmetoder kan minska både klimatpåverkan och kostnader. Resultaten från Corems återbrukskontor visar på en uppskattad besparing av 18 ton från tekniska installationer, 12 ton från interiöra byggmaterial och 25 ton från inredning och möbler.

Den ekonomiska besparingen kommer framförallt från att använda återbrukade möbler och material. Vi minskade kostnaden från interiöra material med 40 procent jämfört med ett motsvarande kontor som inreds med nya material och möbler. Kostnaderna för projektet som helhet motsvarar ungefär samma kostnader som ett traditionellt projekt. Och det är ganska bra för att vara ett pilotprojekt tycker vi!

03

Hållbarhet är framtidens fokus

Vi vill underlätta för våra kunder att göra klimatsmarta val. Med ökad kunskap och kompetens omkring processen och arbetssätt med återbrukat material ser vi stora möjligheter att bidra till mer miljösmart hantering av materialflöden, lokala återbrukslösningar och en cirkulär ekonomi. Hållbara lokalanpassningar med ökat återbruk kommer fortsätta att vara ett viktigt fokus. Vi ser fram emot att omsätta kunskaperna från Corems återbrukskontor i framtida projekt och hyresgästanpassningar.

Corems 5 tips - Så kan du göra skillnad

01

Upcycling ger äldre möbler nytt liv.

Genom att måla och klä om får möbler nytt liv och ökad livslängd. Att klä om en möbel släpper ut ca 90 procent mindre koldioxid jämfört med att producera en ny.

02

Kreativitet och lokala möjligheter.

Ett viktigt första steg vid en klimatsmart hyresgästanpassning är att se till de lokala möjligheter som en lokal eller fastighet har att erbjuda.

03

Våga tänka nytt med det gamla.

Utforska möjligheterna med återbruk. I Kista skapades en återbruksvägg där väggbeklädnaden besår av linoliummatta, kabelstegar och ett vattenskadat parkettgolv.

04

Välj golv och möbler med låg miljöpåverkan.

Golv och möbler är bland de områden som har störst miljöpåverkan vid en hyresgästanpassning. Att välja dessa utifrån en återbruksmetodik är därför bland det viktigaste för att skapa ett hållbart kontor.

05

Bara cirkulärt är cirkulärt.

Att bidra till en cirkulär ekonomi handlar om att tänka hela vägen. Det innebär att redan i designstadiet och vid val av produkter också tänka på hur materialet ska kunna tas tillvara på igen. Tillsammans hjälps vi åt att göra fler hållbara och klimatsmarta kontor!

Återbruk som framtidslösning

Ett hållbart kontor med fokus på återbruk.

Tillsammans med White Arkitekter och projektpartners omsatte vi våra kunskaper om återbruk och cirkulärt byggande till verklighet och renoverade vårt eget kontor i Kista Gate med utgångspunkt 100% återbruk.

Om projektet
  • 45% av befintliga väggar har bevarats
  • 55% av befintliga väggar (gips och glas) har demonterats och flyttats varav
  • 70% av demonterat material har kunnat återbrukas till nya väggar
  • närmare 100% av tekniska installationer är återanvänt och återbrukat
  • 95% återanvändning av möbler och inredning inkl. upcycling

Corems återbrukskontor i siffror

90

procent återbrukat material

55

ton CO2-besparing

1 210

kvm kontor

Mer om Corems återbrukskontor

En plats för alla att trivas på.

I Kista delar många av Corems centrala och lokala funktioner kontor. Det var därför viktigt att skapa en arbetsplats utformad för en mångfald av behov. Ytor för både samverkan och enskilt arbete skapar en plats för alla att trivas på.

Återanvända och klimatsmarta material.

I de fall vi inte har kunnat återbruka har material med så låg miljöpåverkan som möjligt använts. Alla gardiner är tillverkade av återvunna PET-flaskor och kontorets mattor är återanvända eller tillverkade av plast från gamla fisknät.

Återbruk av tekniska installationer.

Corems återbrukskontor är bland de första projekten att utforska möjligheten till återbruk av tekniska installationer. Att använda befintligt material i en lokal ger både ekonomiska och klimatmässiga vinster.

Delade resurser för minskad klimatpåverkan.

Istället för att inom kontoret skapa större egna konferensrum har vi fokuserat på mindre samtalsrum. Fastigheten erbjuder en gemensam konferensavdelning vilket bidrar till minskad klimatpåverkan genom delade resurser.

Hållbara referensprojekt är guld värda.

Mer än många tror går att återbruka redan idag. I Kista är även pentryt återbrukat från ett tidigare projekt. För att cirkularitet och återbruk ska gå från undantag till regel är hållbara referensprojekt från branschen guld värda.

Hållbarhet och historia

Historia och nytänk i samma lokal.

Kontorsbyggnaden som idag kallas Kista Gate beställdes i slutet av 90-talet av Nokia som Nokias svenska huvudkontor. Huset ritades och projekterades av White Arkitekter med ett tydligt designkoncept. Det är därför extra roligt att Corem nu i samarbete med White renoverat och vidareutvecklat en del av byggnaden med återbruk och återanvändning av tekniska system och bygginteriörer i fokus. ”Det är en förmån och unik möjlighet att få vara med och förädla ett hus som mina kollegor ritade för över 20 år sen och addera nya värden till byggnaden som bidrar till innovation och klimatnytta genom en hållbar anpassning” beskriver Laura Conradi, arkitekt och återbruksexpert på White. ”Utgångspunkten har varit att bevara och återanvända så mycket som möjligt men att lokalerna också ska kännas inspirerande och förmedla nytänk, kreativitet och spontanitet”, beskriver Ulrika Haglert, affärsenhetschef på Stockholm Norra, Corem.

 

Vi ser fram emot att omsätta kunskaperna från Corems återbrukskontor i framtida projekt och hyresgästanpassningar.

Ulrika Haglert

Affärsenhetschef på Stockholm Norra, Corem

Lokalerna ska kännas inspirerande och förmedla nytänk, kreativitet och spontanitet.

Ulrika Haglert

Affärsenhetschef på Stockholm Norra, Corem

Det är en förmån och unik möjlighet att få vara med och förädla ett hus som mina kollegor ritade för över 20 år sen.

Laura Conradi

Arkitekt och återbruksexpert på White Arkitekter

 

Projektpartners

En avgörande framgångsfaktor är kunskap och samarbete.

I arbetet med Corems återbrukskontor i Kista Gate har Corem samarbetat med White Arkitekter, Lindesbergs Bygg och Rekomo AB. En avgörande framgångsfaktor har varit kunskap om cirkulärt byggande, engagemang och nära samarbete mellan olika kompetenser genom hela projektet. Vi hade också stöd gällande återbruksinventering och klimatberäkningar av Återbrukskonsulten Kompanjonen för fasta interiöra byggmaterial och av Bengt Dahlgren AB för tekniska installationer. Vi på Corem vill tacka våra projektpartners för er drivkraft, kunskap och engagemang!

Ett hållbart kontor

Vi stöttar våra hyresgäster i sin omställning.

Samverkan som i projektet med Corems återbrukskontor är effektivt för att driva utvecklingen framåt och kunna etablera nya arbetssätt för miljösmart hantering av materialflöden och lokala återbrukslösningar. Genom ökad kunskap och kompetens omkring processen och arbetssätt med återbrukat material ser vi stora möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi och ett hållbart kontor även i framtiden. Med förnybar energi, smartare ombyggnationer och hållbara och innovativa tjänster vill Corem erbjuda alla hyresgäster stöd för sin egen omställning. På det sättet kan vi åstadkomma klimatnytta på riktigt.

Centrum för cirkulärt byggande

Hur får man fastighetsbranschen att bli mer resurseffektiv?

Det försöker IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Corem och andra fastighetsaktörer ta reda på inom CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande). Ambitionen är att byggavfall ska ses som en effektiv resurs och en möjlighet att minska klimatpåverkan, med syfte att etablera återbruk som ett normalt förfarande i byggprojekt och fastighetsförvaltning. CCBuild är både en plattform och ett nätverk för ökat återbruk och tillhandahåller systemstöd för ökat återbruk. Verktyget bidrar till mer systematiserade arbetssätt för cirkulära materialflöden.