Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing

För att inspirera och uppmuntra fler till att spara energi går Corem och ett antal större aktörer i fastighetsbranschen samman i en gemensam kampanj inför vintern.

Inom fastighetsbranschen är energieffektivisering och driftoptimering inget nytt. Det är en fråga som branschen jobbat aktivt med i många år. Mot bakgrund av vinterns energisituation är dock insatser för minskad energianvändning särskilt angelägna. Det här fick fastighetsbolagen Castellum, Catena, Corem, Mileway, Logicenters och SLP att gemensamt initiera en energisparkampanj under hashtaggen #HusFörHus. Målet med kampanjen är att bidra till minskad energianvändning genom att samverka, dela kunskap, och inspirera så många som möjligt till att göra vad de kan för att spara energi.

Genom hashtaggen #HusFörHus går kampanjen att följa i sociala medier. De initiativtagande bolagen välkomnar fler fastighetsbolag såväl som kunder och samarbetspartners att delta i kampanjen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Elin Sundberg, Projektledare Hållbarhet Corem, Tel. 070-325 70 88, elin.sundberg@corem.se

Ta del av våra tips för ett energieffektivt och klimatsmart kontor här