Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled.

Fastighetsägare går samman för att säkra hållbara leverantörer

För att underlätta för fastighetsbolag att bedöma sina leverantörers hållbarhetsarbete, har ett antal aktörer i fastighetsbranschen gått samman i ett nytt initiativ – Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled. Projektet är nu redo för att lanseras och fler fastighetsbolag bjuds in till att delta. Målet med samarbetet är att stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus och skapa synergier mellan olika aktörers hållbarhetsarbete.

”Vi delar alla ett långsiktigt mål om att det inte ska förekomma någon form av fusk, brott eller överträdelser vad gäller arbetsvillkor och miljö i vår bransch”, säger Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Corem.

Bakom initiativet står vi på Corem Property Group tillsammans med AMF Fastigheter AB, Atrium Ljungberg, Fabege, Hufvudstaden, Humlegården Fastigheter AB och Position Green.

 

Läs mer i vårt gemensamma pressutskick