Toppmodernt logistikcenter på historisk plats i Halmstad

Toppmodernt logistikcenter på historisk plats i Halmstad

I somras stod det nya logistikcentret klart som Corem, i samverkan med byggföretaget NCC, byggt åt HMS Networks i Halmstad.

HMS tillverkar produkter som gör det möjligt för industriella maskiner att koppla upp sig mot kringliggande system och internet. De senaste årens ökade efterfrågan på företagets produkter ställde krav på utökad kapacitet i nära anslutning till de befintliga lokalerna.

”Vi har nu varit fullt verksamma i vårt nya logistikcenter i ett halvår och kan redan se effekten av den utökade lagringskapaciteten samt den geografiska närheten till vår övriga verksamhet. Lagret är utrustat med självstyrande plockrobotar och lagerautomation och på taket har vi solpaneler. Vi kan med trygghet möta framtidens växande hantering av inkommande och utgående gods”, säger Jonathan Lundberg, logistikchef på HMS.

”Corems vision tar avstamp i kundernas utveckling och vi är stolta över att få bidra till HMS framgång genom att växa tillsammans med dem. Området kring Lokstallarna har ett historiskt värde som dåtidens kommunikationshub. Att få modernisera och varsamt utveckla platsen gör att dess betydelse kan leva vidare med anpassning till dagens krav och förutsättningar”, säger Carl-Johan Berthilsson, affärsenhetschef på Corem.

Om Corem i Halmstad

Corem är ett kommersiellt fastighetsbolag med fokus på hållbart ägande, förvaltning och förädling av fastigheter. Fastigheterna förvaltas lokalt i egen regi – med närhet till hyresgästen, långsiktighet och engagemang. Fastighetsbeståndet är väl samlat geografiskt, beläget i storstadsområden och tillväxtorter. I Halmstad äger Corem 11 fastigheter, främst inom kontor, lager och logistik.

 

Corem Property Group AB

För mer information, kontakta
Carl-Johan Berthilsson, affärsenhetschef, 010-482 77 51
carl-johan.berthilsson@corem.se
Anna Lidhagen-Ohlsén, fastighetschef, 010-482 76 53,
anna.lidhagen-ohlsen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Stationsgatan 39, 302 50 Halmstad
halmstad@corem.se, 010-482 70 00