Ökat fokus på investeringar i gröna tillgångar

2020-10-22

På Corem är hållbarhet integrerat i verksamhetens alla delar. Tidigare i veckan lanserade vi vårt ramverk för gröna obligationer. Det syftar till att finansiera tillgångar och projekt som bidrar till minskad miljöpåverkan.

Nu har vi emitterat gröna obligationer till ett totalt belopp om 850 mkr inom ett rambelopp om 2 000 mkr och en löptid om 3,5 år.

Corems gröna ramverk har utvärderats av den oberoende aktören Cicero Shades of Green och fått omdömet Medium Green. Att ge ut gröna obligationer är ett sätt för Corem att främja hållbar utveckling – samtidigt som det ger ökade möjligheter att finansiera investeringar i gröna tillgångar.