Framgångsrikt uthyrningsarbete

2021-05-06

Uthyrningsarbetet är nyckeln till framtida lönsamhet för Corem och inledningen av 2021 var stark med hög uthyrningsgrad om 93 procent en positiv nettouthyrning om 10 mkr. Efterfrågan på lokaler är över lag hög på Corems prioriterade orter.

Ett bra exempel på framgångsrikt uthyrningsarbete är uthyrningen till Vianor i Bredden i Sollentuna som slutfördes i mars. Bilserviceskedjan Vianor ska hyra cirka 4 500 kvm lager- och verkstadsyta med tillhörande kontor och öppnar under maj en däckverkstad i Corems fastighet.

”Läget i Bredden är perfekt för vår verksamhet med närhet till både stora trafikleder och tätbefolkade områden”, kommenterade Stein Gunnufsen, VD på Vianor, i samband med att uthyrningen offentliggjordes.

Corem har åtta fastigheter om totalt 33 000 kvm uthyrbar yta i Bredden och planerar för fortsatt utveckling och förädling av beståndet. Exempel på kunder till Corem i området är Webbhallen, Cramo och Makita.

Bredden är ett väletablerat företagsområde som är strategiskt beläget vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda. Området har god tillgänglighet och är väl lämpat för citylogistik och last mile-logistics.