Corem växer i Stockholm och Jönköping

2020-12-10

Corems har fortsätt att växa inom fastigheter för citylogistik och lager under 2020. I december tillträddes fem nya fastigheter: fyra i södra Stockholm och en i logistiknavet Jönköping.
Fastigheten Hedenstorp 2:41 om 10 539 kvm blev vår första i det välbelägna industriområdet Hedenstorp i Jönköping.

Totalt har beståndet utökats med tio fastigheter under året.