Corem välkomnar Region Östergötland som ny hyresgäst

Kontaktcenter för barn och ungdomars psykiska hälsa är sedan den 15 november hyresgäst i Corems fastighet Stjärnan 16 på Vattengränden i Norrköping.

Region Östergötlands nystartade verksamhet, En väg in, erbjuder en samtalslinje för barn, ungdomar och vårdnadshavare dit man kan vända sig för en första kontakt om psykisk hälsa, oberoende av var i länet man bor. Hyresavtalet omfattar 387 kvm och kontraktstiden är 5 år.

”Vi är glada över att ha hittat de här lokalerna i ett bra läge med strategisk placering nära centralstationen. Med de anpassningar som gjorts lämpar de sig bra för vår viktiga stödverksamhet”, säger Ewa Danlycke, psykolog och enhetschef på En Väg in.

”Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda lämpliga lokaler till en så värdeskapande verksamhet som En väg in. Inför inflyttningen kompletterade vi undertaket i lokalen för att dämpa ljudbilden och på så sätt möjliggöra en bättre arbetsmiljö för samtalsverksamheten. Även allmänbelysningen har bytts ut mot ny LED i syfte att minska lokalens energiförbrukning”, säger Veronika Björling, Kommersiell Fastighetsförvaltare på Corem.

Corem Property Group AB

Om Corem i Norrköping
Corem äger och förvaltar fastigheter i tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. I Norrköping äger Corem ett tjugotal fastigheter, främst inom kontor, lager och logistik.

För mer information, vänligen kontakta
Maud Andersson Pekkanen, Affärsenhetschef, 010-482 76 08,
maud.a.pekkanen@corem.se
Anna Lidhagen-Ohlsén, Fastighetschef, 010-482 76 53,
anna.lidhagen-ohlsen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
S:t Persgatan 27, 602 33 Norrköping
norrkoping@corem.se, 010-482 76 00