Corem välkomnar Gordon som hyresgäst i Stockholm

Corem välkomnar Gordon som hyresgäst i Stockholm

Corem välkomnar Gordon till nya och moderna logistiklokaler i Stockholm. Ett nytt och modernt kyl- och fryslager om cirka 2 400 kvm invigs.

Gordon, som levererar branschledande lösningar inom logistik för kyld mat och läkemedel, flyttar in i logistikfastigheten Lastkajen 3 vilken Corem byggt om och anpassat till ett stort kyllager. Fastigheten är belägen med bästa skyltläge utmed E4, vid infarten till Södra länken i Västberga industriområde, i Stockholm. Ombyggnationen började hösten 2022 och inflyttning kunde ske i början av juni 2023. Längden på hyresavtalet är 10 år.

”Det är mycket glädjande att vi nu har projekterat och omvandlat en äldre lagerlokal till ett nytt och modernt kyl- och fryslager inom last mile-logistik för Gordons räkning. Inom e-handel har sista milen-leveranser blivit allt viktigare för konsumentens köpupplevelse”, säger Jan Salmelin, affärsenhetschef Stockholm Syd Logistik på Corem.

”Corem har varit lyhörda för våra önskemål om moderna och ändamålsenliga lokaler, samarbetet har fungerat mycket bra genom hela processen”, säger Fred Skantze, affärsutveckling, Gordon.

Corem Property Group AB

För mer information, kontakta
Jan Salmelin, affärsenhetschef, 010-482 72 33, jan.salmelin@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Storsätragränd 14, 127 39 Skärholmen
stockholm.satra@corem.se, 010-482 70 00