Corem till Nasdaq Large Cap

2021-07-21

Corem listades på Nasdaq Mid Cap i januari 2011 och har sedan dess vuxit kontinuerligt till att bli en ledande aktör inom fastigheter för citylogistik. Tillväxten har skett både genom fastighetsförvärv och utveckling av det egna beståndet. Med förvärvet av Klövern, där Corems portfölj av logistikfastigheter tillsammans med Klöverns kontorsbestånd skapar en väl balanserad fastighetsportfölj, skapas ett ledande kommersiellt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner.

Från och med 21 juli 2021 handlas Corems aktie även på Nasdaq Large Cap, där Corem ersätter Klövern.

Sedan 30 juni 2021 inkluderas Corem i Global Property Research (GPR) General Index samt GPR 250 Index, som består av de 250 mest likvida börsnoterade fastighetsbolagen i världen.

”Att vi nu listas på Large Cap ser vi som ett viktigt steg då det innebär ökad uppmärksamhet hos både analytiker- och journalistkåren. Det ger oss möjlighet att nå ut bredare samt att Corem blir tillgängligt som placeringsalternativ för fler institutionella investerare och fonder.”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Attachments