Tobin Properties

Tobin Properties var tidigare ett dotterbolag till fastighetsbolaget Corem Property Group AB. Den 28 april 2022 skapade Corem Property Group tillsammans med fastighetsbolaget ALM Equity ett gemensamt nytt bolag vars huvudfokus är att bygga och förvalta hyresbostäder i egen regi. Klövern ägs till 51 procent av Corem Property Group och 49 procent av ALM Equity.

Majoriteten av de byggrätter som Corem Property Group avsåg för bostadsutveckling, genom varumärket Tobin Properties, ligger nu istället hos det nya dotterbolaget Klövern AB.

En del byggrätter ligger dock kvar inom Corem Property Group och kommer att drivas vidare. För dig som är intresserad av att ta del av information om Corems pågående och framtida projekt välkomnar vi till sidan för Stadsutveckling.

Läs mer om Corems stadsutveckling