Bolagsstämmor

Årsstämma 2021

Årsstämma i Corem Property Group AB (publ) hölls torsdagen den 29 april 2021. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning, genomfördes årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, utan någon fysisk närvaro. Kallelse Kallelse till årsstämman görs senast fyra veckor före stämman. Kallelsen till Årsstämma 2021 finns tillgänglig bland annat på...

Årsstämma 2020

Årsstämma i Corem Property Group AB (publ) Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, inbjudes till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, kl. 10.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Inregistrering inleds kl. 09.30. Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, beslutat att erbjuda aktieägare som anmält sig till årsstämman den 28 april 2020...

ÅRSSTÄMMA 2019

Corem Property Group AB:s bjuder in till årsstämma, som äger rum den 3 maj 2019, kl 10:00 hos Walthon Advokater AB, Stureplan 4A, Stockholm. Entré och registrering öppnar från kl 09:00. Kallelse till årsstämman kommer att ske senast den 28 mars 2019. Kallelsen, liksom förutsättningarna för anmälan och handlingar som ska läggas fram på stämman finns tillgänglig nedan. Kallelse och stämmohandlingar kan även skickas per e-post eller post...

ÅRSSTÄMMA 2018

Corem Property Group AB (publ) håller Årsstämma den 27 april 2018, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA NOVEMBER 2017

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller extra bolagsstämma den 10 november 2017, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. Se material till respektive punkt på stämman nedan. Material till samtliga punkter finns även samlade i dokumentet Samlat Material till Extra Bolagsstämma.

ÅRSSTÄMMA 2017

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 28 april 2017, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

ÅRSSTÄMMA 2016

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 27 april 2016, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA OKTOBER 2015

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller extra bolagsstämma den 16 oktober 2015, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. ANMÄLAN Anmälan ska ske senast den 9 oktober 2015. Via post: Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm Via e-post: info@corem.se Via telefon: 08-503 853 33 Via webb anmälan Swedbank agerar finansiell rådgivare till Corem i samband...

ÅRSSTÄMMA 2015

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 28 april 2015, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.00. Vissa formatskillnader förekommer mellan kallelse i Post- och Inrikes Tidningar och kallelse på web. Anmälan Anmälan ska ske senast den 22 april 2015 före kl. 16.00. Via post: Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm Via...

ÅRSSTÄMMA 2014

Årsstämma hölls den 29 april 2014 i Stockholm.