Pressmeddelanden

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Hyresintäkterna uppgick till 470 mkr (412). Driftsöverskottet uppgick till 368 mkr (308). Förvaltningsresultatet uppgick till 160 mkr (119)....

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) Hyresintäkterna uppgick till 313 mkr (271) Driftsöverskottet uppgick till 242 mkr (197) Förvaltningsresultatet uppgick till 105 mkr (73)...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP DUBBLAR I DANMARK

Corem förvärvar i Roskilde, strax utanför Köpenhamn, en nyuppförd, toppmodern logistikanläggning om cirka 23 500 kvm. Fastigheten, som är under produktion,...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP RENODLAR BESTÅNDET

Corem fortsätter att renodla fastighetsbeståndet och har avyttrat fastigheter i Trollhättan, Vänersborg samt Stockholm. Fastigheterna omfattar cirka 12 500 kvm och...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) har förvärvat tomträtten till fastigheten Lillsätra 1 i Sätra av Söderport Fastigheter AB. Tomträtten har en uthyrbar area om cirka...