Pressmeddelanden

Corem hyr ut 4 500 kvm till Vianor i Bredden

Corem hälsar bil-, däck- och hjulserviceskedjan Vianor välkommen som hyresgäst i Bredden i Sollentuna. Vianor har tecknat ett tioårigt avtal avseende totalt cirka 4 500 kvm lager- och verkstadsyta med tillhörande kontor i fastigheten Revisorn 2 på Bergkällavägen 29.

Corem säljer fastigheter med bostadspotential i Stockholm

Corem har tecknat avtal om försäljning av de två fastigheterna Instrumentet 13 och Instrumentet 18 i Örnsbergs industriområde i södra Stockholm. Bakgrunden till försäljningen är att detaljplanearbete för bostäder pågår, vilket inte är inom ramen för Corems strategi att fokusera på fastigheter för citylogistik.

Corem emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 mkr

Corem har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 200 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100,75% av nominellt belopp vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,24 % till första möjliga inlösendag. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 400 mkr nu är utnyttjat. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Corem emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 mkr

Corem har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 200 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100,5 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,33 % till förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 200 mkr nu är utnyttjat. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Corem emitterar ytterligare gröna obligationer om 150 mkr

Corem har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 150 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100,5 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,34 % till förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 000 mkr nu är utnyttjat. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Corem förvärvar i Albyberg söder om Stockholm

Corem har förvärvat en modern industrifastighet med i huvudsak lager- och produktionsytor i expansiva Albyberg i Haninge kommun. Fastigheten Kalvsvik 16:20 har en uthyrningsbar area om 6 224 kvm och ligger intill riksväg 73.

Corem hyr ut ytterligare 4 300 kvm till Tamro

Corem har hyrt ut 4 300 kvm lager- och logistikyta i Region Väst till läkemedelsdistributören Tamro. Fastigheten är en modern höglagerbyggnad med cirka 13 000 kvm uthyrbar yta och ligger i ett bra logistikläge nära stora trafikleder.

Corem hyr ut till Ramudden i Mölndal

Corem hälsar Ramudden välkommen som hyresgäst i Mölndal. Ramudden, som är ledande inom lösningar för säkra arbetsplatser i trafikerade miljöer, har tecknat ett sjuårigt avtal i fastigheten Neongasen 2 på Neongatan 7 i Åbro industriområde. Uthyrningen avser 6 500 kvm, varav 1 500 kvm lager och kontor samt 5 000 kvm utomhusyta.

Corem Property Group förtidsinlöser obligationslån 2018/2021 om 850 mkr

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 1 mars 2018 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 1 000 000 000 kronor (varav 850 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0010894931 (”Obligationerna”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer.

COREM FÖRVÄRVAR I SÖDRA STOCKHOLM

Corem fortsätter att expandera i södra Stockholm genom förvärv av fyra lager- och industrifastigheter med uthyrbar area om sammanlagt cirka 4 250 kvm.

COREM HYR UT OCH BYGGER I KÖPENHAMN FÖR HYRESGÄSTEN GSV

Corem har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med maskinuthyrningsföretaget GSV i fastigheten 1R Kappelgården i Greve kommun, sydväst om Köpenhamn. I samband med detta investerar Corem motsvarande cirka 70 miljoner kronor i om- och tillbyggnationer på fastigheten. GSV är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten.

COREM FÖRVÄRVAR I FLEMINGSBERG

Corem fortsätter att expandera i Stockholm och förvärvar fastigheterna Huddinge Anoden 2 och 5 söder om Stockholm.

COREM FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem förvärvar fastigheten Jönköping Hedenstorp 2:41 i Jönköping. Förvärvet är Corems första i industriområdet Hedenstorp.

COREM FÖRVÄRVAR I JORDBRO, STOCKHOLM

Corem förvärvar fastigheten Haninge Jordbromalm 6:59 i Jordbro söder om Stockholm. Corem äger sedan tidigare elva fastigheter i Jordbro, om totalt 43 600 kvm.

COREM FÖRVÄRVAR I ÄLVSJÖ, STOCKHOLM

Corem förvärvar fastigheten Fabrikören 6 i Älvsjö industriområde, Stockholm. Fastigheten är belägen i nära anslutning till flera av Corems befintliga fastigheter.

COREM OCH MATHEM TECKNAR AVTAL OM 5 000 KVM I JÄRFÄLLA

Corem välkomnar MatHem till fastigheten Veddesta 2:63 i Järfälla. MatHem tillträder under april 2020 samtliga 5 000 kvm i fastigheten på ett fyraårigt avtal. Fastigheten har varit uthyrd till annan hyresgäst till och med mars månad och lokalerna anpassas nu till för MatHems verksamhet. Veddesta 2:63 är belägen i norra Stockholm, Veddesta Industriområde i Järfälla, där Corem har ett större fastighetsbestånd. Området har bra läge nära...

COREM PROPERTY GROUP ÄR STABILT OCH LÅNGSIKTIGT I EN TID AV ORO

Under det första kvartalet 2020 har spridningen av coronaviruset skapat oro kring den framtida konjunkturutvecklingen. De ekonomiska effekterna på marknaden, och dess påverkan på Corem, kan ännu inte uppskattas på grund av den höga grad osäkerhet av situationen som råder. Corem står på stabil grund och med långsiktigt goda utsikter. Corem har en stark balansräkning och god finansiell ställning inför det kommande året. Vid årsskiftet...

COREM EMITTERAR YTTERLIGARE OBLIGATIONER OM 250 MKR

Till följd av fortsatt starkt investerarintresse har Corem idag framgångsrikt utökat det obligationslån om 1 000 mkr som offentliggjordes den 19 februari 2020 med ytterligare 250 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100.7312 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 225bps till förfall. Lånet emitteras per den 27 februari 2020 och har slutligt förfall den 27 februari 2023. Obligationslånet har ett rambelopp...

COREM EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 1 000 MKR

Corem har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 000 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Investerarintresset för att delta i obligationslånet var mycket stort varvid obligationslånet utökades från en initial transaktionsvolym om 500 mkr till 1 000 mkr. Lånet emitteras per den 27 februari 2020. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 250 räntepunkter och har slutligt förfall...

COREM FÖRVÄRVAR I LÄNNA

Corem har den 20 december 2019 avtalat om förvärv av fastigheten Ångmaskinen 5, belägen i Länna industriområde, Huddinge. Ångmaskinen 5 är en modern logistik- och kontorsbyggnad som omfattar 2 600 kvm uthyrbar area. Fastigheten är fullt uthyrd med en hyresgäst. Totalt årligt hyresvärde är ca 2,9 Mkr och återstående hyreslängd är 3,8 år. Länna är strategiskt beläget söder om Stockholm, cirka 15 minuter från Stockholms city...

COREM HYR UT I MALMÖ

Corem har under det senaste kvartalet gjort ett flertal uthyrningar i Malmöområdet, där de tre största uthyrningarna omfattar sammanlagt totalt 16 400 kvm. I fastigheten Sadelgjorden 1, Malmö, har Corem tecknat hyresavtal omfattande 8 000 kvm med Candypeople, en distributör av svenskt godis som grundades i Malmö 1982 och idag utvecklar produkter produkter för såväl den svenska och internationella marknaden. Hyreskontraktet har en...

COREM FÖRVÄRVAR I VÄSTBERGA

Corem förvärvar fastigheten Elektra 20, i Västberga industriområde i Stockholm. Fastigheten är belägen i nära anslutning till Corems befintliga bestånd i området, bestående av sex fastigheter och cirka 50 000 kvm uthyrbar area. Elektra 20 omfattar 5 700 kvm uthyrbar area, huvudsakligen bestående av kontors- och lagerlokaler. Fastigheten är fullt uthyrd, med fem hyresgäster. Totalt årligt hyresvärde är ca 9,5 Mkr och genomsnittlig...

COREM SKAPAR UTRYMME FÖR BUBS EXPANSION

Corem har tecknat ett tjugoårigt hyresavtal med Bubs Godis AB avseende 12 900 kvm i Flahult 21:36. Det nya hyresavtalet sträcker sig till 2040 och innefattar ombyggnation av hyresgästens befintliga 9 500 kvm samt nybyggnation av 3 300 kvm. BUBS är ett svenskt familjeföretag med bas i Jönköping som har tillverkat godis sedan 1992 och har idag en av Nordens modernaste godisfabriker. Bubs har varit hyresgäster hos Corem sedan...

COREM VÄXER VIDARE I VEDDESTA

Corem utökar fastighetsbeståndet i Stockholm genom förvärv av fastigheten Skälby 3:1321. Fastigheten är belägen i anslutning till Corems befintliga bestånd i området.

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER OBLIGATIONSLÅN 2016/2019 OM 300 MKR

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 18 maj 2016 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 750 mkr (varav 300 mkr emitterats) med ISIN SE0008294250 (”2016/2019 Obligationer”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2016/2019 Obligationer.

COREM VIDAREUTVECKLAR PRO STOP BORÅS

Corems koncept Pro Stop, handelsområden för yrkesbutiker inom byggsektorn, öppnade under 2018 i Borås med Hornbach och Bevego som första hyresgäster. Nu utvecklas Pro Stop Borås vidare med nästa etapp.   Corem har sedan tidigare tecknat avtal med Granngården, om 1 900 kvm butik samt 550 kvm utesäljyta. Hyresavtal är nu även tecknat med Högbergs Rör om cirka 1 150 kvm....

COREM HYR UT 6 700 KVM KONTOR TILL ICA I BORÅS

Corem välkomnar ICA till fastigheten Skruven 3 i Borås, där ICA Banken och ICA Försäkring, ICA Sverige och ICA Gruppen under sommaren 2020 flyttar in Sandlid Business Park. Lokalerna omfattar cirka 6 700 kvm kontor på Sandlidsgatan i Borås, en tidigare single tenant byggnad som nu omvandlas till att inrymma flera olika hyresgäster, Sandlid Business Park. ICA’s lokaler anpassas med start under andra...

COREM FÖRVÄRVAR PÅ PRIORITERADE PLATSER

Genom tre separata affärer förvärvar Corem fastigheter på tre orter. Samtliga är av Corem prioriterade orter, där ett befintligt fastighetsinnehav och egen förvaltning finns. I Göteborgsområdet förvärvas Törnrosen 5, en obebyggd fastighet med 4 000 kvm markareal. Fastigheten är grannfastighet till en av Corem ägd fastighet i Mölndal. Även förvaltningsbeståndet i...

COREM UTVECKLAR PRO STOP BACKA

Corems koncept Pro Stop, handelsområden för yrkesbutiker inom byggsektorn, utvecklas vidare. Under 2018 har projektering och upphandling av Pro Stop Backa i Göteborg genomförts, och byggnation påbörjas nu under andra kvartalet 2019. Hyresavtal finns tecknade med K-Rauta och Din Bil, samt sedan mars 2019 även med Elektroskandia. Entreprenadavtal har tecknats med Wästbygg AB avseende uppförandet av byggnader...

COREM PROPERTY VÄLKOMNAR MTAB SVERIGE TILL NY LOGISTIKFASTIGHET I TRE PLAN

Corem har tecknat ett grönt hyresavtal om 16 900 kvm med MTAB Sverige AB på fastigheten Veddesta 2:79 i Järfälla, där Corem ska uppföra en miljöprofilerad lagerbyggnad i tre plan. Hyreskontraktet löper över 15 år. MTAB är ett transportföretag med affärsidé att transportera, hantera och förvara ömtåliga och värdefulla föremål med minsta...

COREM HYR UT 4 500 KVM I JÄRFÄLLA TILL DAHL

Corem välkomnar DAHL till fastigheten Veddesta 2:31 i Järfälla, där DAHL kommer förhyra cirka 4 500 kvm på ett tioårigt grönt avtal. DAHL är Sveriges ledande VVS-grossist med en verksamhet som även omfattar Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla. Fastigheten, som består av lager och logistikytor, har blivit vakant under första kvartalet 2019 och anpassas nu till DAHLs...

COREM JOBBAR FRAMÅT I JORDBRO

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av ytterligare två fastigheter i Jordbro, belägna i direkt anslutning till det i höstas förvärvade beståndet i området. Fastigheterna Jordbromalm 5:2 och 5:3 omfattar tillsammans lokaler för handel/lager om ca 6 200 kvm uthyrbar area samt en markareal om totalt cirka 22 000 kvm. Lokalerna kommer vid förvärvstidpunkten...

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER OBLIGATIONSLÅN 2014/2019 OM 200 MKR

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) övertog den 31 maj 2016 ansvaret för obligationslån med ISIN SE0006593992 (”2014/2019 Obligationslånet”) och ersatte därmed tidigare emittent under 2014/2019 Obligationslånet. Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under 2014/2019 Obligationslånet (”2014/2019 Obligationer”).

COREM HYR UT 4 000 KVM I HALMSTAD

Corem välkomnar Boxflow Logistics till fastigheten Flygaren 21 i Halmstad. Boxflow tillträder 4 000 kvm på ett treårigt avtal under första kvartalet i 2019. Fastigheten, som omfattar drygt 24 000 kvm, är belägen i Larsfrids industriområde i Halmstad. Den utgörs huvudsakligen av lager- och produktionslokaler och är i och med det tecknade avtalet fullt uthyrd. Boxflow Logistics är ett...

COREM VÄLKOMNAR GRANNGÅRDEN TILL PRO STOP I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med GRANNGÅRDEN på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar Pro Stop Borås. Hyreskontraktet löper över 10 år och den nya lokalen, som uppgår till drygt 1 900 kvm samt har cirka 550 kvm utesäljyta, beräknas stå klar för inflyttning under första halvåret 2020. GRANNGÅRDEN grundades 1880 och omsätter i dag cirka 2 mdr och...

COREM HYR UT 9 000 KVM I UPPSALA

Corem har tecknat hyresavtal med Apotekstjänst Sverige AB omfattande 9 000 kvm i Årsta 64:2, Fyrislund, Uppsala. Apotekstjänst är en apoteksaktör som ska lagra och distribuera förbrukningsvaror till sjukhus inom ett flertal landsting. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2019. ”Sedan förvärvet av fastigheten har vi arbetat aktivt med att hitta rätt typ av hyresgäst för Postens före...

COREM VÄXER VIDARE I VEDDESTA

Corem utökar sitt fastighetsbestånd i Region Stockholm genom förvärv av fastigheten Veddesta 2:43 i Järfälla kommun. Fastigheten omfattar drygt 19 100 kvm uthyrbar area, med blandad användning för kontor, produktion och lager. Objektet är uthyrt till ett flertal hyresgäster, med en genomsnittlig hyresduration om drygt 10 år. Totalt årligt hyresvärde är cirka 29 mkr och initial...

COREM HYR UT 6 600 KVM I JÖNKÖPING

Corem välkomnar Gastro Food i Jönköping AB till fastigheten Älgskytten 4 i Jönköping. Gastro Food tillträder 6 600 kvm på ett 8-årigt avtal från och med den 1 november 2018.   Fastigheten, som består av kyl- och fryslager samt kontor, är för närvarande uthyrd till Dagab Inköp och Logistik AB. Gastro Food AB är en väletablerad restauranggrossist med...

COREM UTÖKAR FASTIGHETSBESTÅNDET I SÖDRA STOCKHOLM

Corem utökar sitt fastighetsbestånd i Region Stockholm genom förvärv av nio fastigheter i Jordbro. Fastigheterna utgörs till merparten av lager och är belägna i ett område som är väl etablerat för lager/logistik. Objekten har en total uthyrbar area om cirka 33 000 kvm och är uthyrda till ett flertal olika hyresgäster. Totalt årligt hyresvärde är cirka 33,5 mkr och initial...

COREM KÖPER I GÖTEBORG OCH SÄLJER I KÖPING

Corem expanderar i Göteborgsområdet genom förvärv av fastigheterna Neongasen 2 och Högsbo 38:3, Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi, att utöka befintligt fastighetsbestånd i geografiskt logistiktäta och attraktiva områden. 

Corem Open 2018

Finalen för Europas största juniortennistävling utomhus, Corem Open i Båstad, avgjordes den 24 juni, och vi gratulerar både vinnare och deltagare. Corem är stolt huvudsponsor sedan ett flertal år tillbaka.

MERA MALMÖ FÖR COREM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fyra fastigheter, samtliga grannfastigheter till befintligt bestånd i Fosie och Elisedal i Malmö. Den sammanlagda uthyrbara arean är cirka 20 000 kvm, varav merparten utgörs av lager. Fastigheterna är uthyrda till 98 procent och hyrs idag av ett flertal hyresgäster. Det totala hyresvärdet är cirka 12,7 mkr/år. Affären...

COREM HYR UT 25 500 KVM I LAMMHULT

Corem har tecknat hyresavtal om cirka 25 500 kvm med Volvo Cars avseende fastigheten Grevaryd 1:64 i Lammhult, Växjö kommun. Fastigheten, som består av välplanerade och rationella lagerytor, har hyrts av Furniturebox sedan 2014. De frånträder nu fastigheten successivt under året varvid Volvo får tillträde och flyttar in på ett mångårigt hyresavtal. "När det goda samarbetet med...

COREM FÖRVÄRVAR I MALMÖ

Corem Property Group fortsätter expandera i Malmöregionen genom förvärv av fastigheten Måseskär 5, belägen i Östra Hamnen i Malmö. Fastigheten omfattar drygt 19 000 kvm uthyrbar area, där merparten utgörs av lager och kyllager för närdistribution. Fastigheten har ett flertal hyresgäster och ett totalt hyresvärde om drygt 14 mkr. Aktuell uthyrningsgrad är cirka 70 procent....

COREM VÄLKOMNAR DIN BIL TILL EXPORTGATAN I GÖTEBORG

Corem har tecknat hyresavtal med Din Bil på fastigheten Backa 96:2 på Hisingen i Göteborg. Din Bil är nu den andra hyresgästen i det område för yrkeshandel som Corem utvecklar, där Din Bil kommer att få en egen byggnad i två plan. Inflyttning för Din Bil beräknas ske under hösten 2019. Hyreskontraktet löper över 15 år och har ett kontraktsvärde om ca 135 mkr. Din...

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER SINA SENIORA ICKE-SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER MED RÖRLIG RÄNTA, 2015/2018, FÖRE DEN SLUTLIGA ÅTERBETALNINGSDAGEN

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 1 april 2015 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta om maximalt totalt 750 mkr med ISIN SE0006887923 (”2015/2018 Obligationer”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.  I enlighet med villkoren för 2015/2018 Obligationerna...

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 850 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 850 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Investerarintresset för att delta i obligationslånet var mycket stort varvid obligationslånet utökades från en initial transaktionsvolym om 750 mkr till 850 mkr. Lånet emitteras per den 1 mars 2018. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M +...

COREM ÖKAR I JÖNKÖPING

Corem Property Group expanderar i Jönköping med förvärv av fastigheten Öskaret 16, belägen på Haga/Ljungarum. Fastigheten omfattar cirka 8 500 kvm uthyrbar area, där merparten utgörs av lager. Fastigheten, som har en uthyrningsgrad om cirka 97 procent, är uthyrd till ett flertal hyresgäster och har ett samlat hyresvärde om cirka 4,4 mkr. Förvärvet sker i bolagsform till ett...

INFORMATION GÄLLANDE TIDIGARE KOMMUNICERAD SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I COREM

Vid extra bolagsstämma i Corem Property Group AB (publ) den 10 november 2017 beslutades om en samman­läggning av aktier (så kallad omvänd split) 1:2 genom vilken två (2) aktier, oavsett aktie­slag, slås ihop till en (1) aktie av samma aktieslag. Sammanläggningen avser samtliga aktieslag. Innehavare av aktier behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen....

COREM VÄLKOMNAR K-RAUTA TILL NYTT YRKESHANDELSOMRÅDE I GÖTEBORG

Corem Property Group har tecknat ett hyresavtal med K-rauta på fastigheten Backa 96:2 på Hisingen i Göteborg, där Corem utvecklar ett handelsområde för butiker i yrkes- och detaljhandeln inom byggvarusektorn. Hyreskontraktet löper över 10 år och har ett kontraktsvärde om ca 90 mkr. Projektet påbörjas under det första kvartalet 2018. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2019....

COREM ÖKAR ÅTER PÅ BREDDEN

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm, genom förvärv av fastigheterna Rotorn 2 och Revisorn 1 i Breddens industriområde, Sollentuna.

COREMS STAMAKTIE BYTER NAMN TILL STAMAKTIE AV SERIE A

Corems stamaktie kommer från och med måndagen 27 november 2017 att handlas under namnet stamaktie av serie A. Aktien kommer att få kortnamnet CORE A och aktiens ISIN kod ändras i och med detta och kommer från 27 november 2017 att vara SE0010494856. Namnbytet beslutades vid den extra bolagsstämman 10 november 2017 som ett led i införandet av stamaktier av serie B genom fondemission. Namnbytet medför i övrigt...

COREM HYR UT 5 300 KVM I BORÅS

Corem välkomnar en ny hyresgäst när företaget Transbaltika flyttar in i fastigheten Rotorn 1 på Industrigatan 10 i Borås. Transbaltika tillträder 5 300 kvm i början av december i år.

COREM HYR UT 16 500 KVM I VEDDESTA

Corem har tecknat ett 10-årigt grönt hyresavtal med Aritco, ett svenskt tillverkande bolag med globalt ledarskap inom hissar, gällande cirka 16 500 kvm i fastigheten Veddesta 2:79 i Järfälla. Fastigheten är i dagsläget uthyrd till Elfa Distrelec och Aritcos tillträde är planerat till sommaren 2018.

COREM FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem har avtalat med LC Development Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Flahult 80:9, belägen på Torsvik strax söder om Jönköping i direkt anslutning till E4. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om cirka 12 000 kvm, med Dagab som hyresgäst. Dagab Inköp & Logistik AB ingår i Axfood-koncernen, och anläggningen kommer huvudsakligen att användas som kyllager...

COREM HYR UT I KATRINEHOLM

Corem har tecknat ett nytt 20-årigt hyresavtal med Landstinget Sörmland, gällande ca 1 700 kvm i Katrineholm. Lokalerna för Nävertorps Vårdcentral som är belägna på Västgötagatan i Katrineholm och tidigare inhyste Ericsson, anpassas för den nysatsning som Landstinget Sörmland gör. Inflyttningen är beräknad att ske under sommaren 2018. "Vi ser fram emot att vara del i...

COREM PROPERTY VÄLKOMNAR BEVEGO TILL NYA YRKESHANDELSOMRÅDET I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med BEVEGO på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln. Hyreskontraktet löper över 10 år och har ett kontraktsvärde om ca 22 mkr. Den nya byggnaden om ca 2 550 kvm beräknas klar för inflyttning under hösten 2018. BEVEGO är ett av landets ledande grossist- och handelsföretag inom...

COREM LÄMNAR I LUND

Corem har i samarbete med JM drivit ett projekt för bostadsexploatering på del av fastigheten Vipemöllan 38 strax öster om Lunds centrum. En detaljplan som möjliggör 560 bostäder i parkmiljö har nu vunnit laga kraft och i och med detta förvärvar JM byggrätterna av Corem. Försäljningen görs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighets-/byggrättsvärde om ca 260 mkr....

COREM PROPERTY VÄLKOMNAR HORNBACH TILL NYTT YRKESHANDELSOMRÅDE I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med HORNBACH på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln. Hyreskontraktet är långsiktigt med en första avtalsperiod om 10 år. Den nya byggnaden, som blir 8 600 kvm stor, beräknas stå klar för inflyttning under andra halvåret 2018. Entreprenör i uppförandet av byggnaden är...

COREM FÖRVÄRVAR VOLYM I KUBIK

Corem växer vidare i Göteborg genom förvärv av fastigheten Kärra 91:1, mer känd som Orrekulla Kubiklager. Totalt omfattar fastigheten cirka 13 000 kvm, där merparten utgörs av lager. Fastigheten, som är belägen intill E6 strax söder om Angeredsbron, är idag fullt uthyrd till Tamro AB, Frode Laursen AB och OneMed Sverige AB. Totalt hyresvärde är cirka 10 mkr per år....

COREM PROPERTY UTVECKLAR I HELSINGBORG

Corem utökar fastighetsbeståndet i Helsingborg, genom förvärv av Nyhagshuset 5, belägen i direkt anslutning till E4/E6. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om en total yta av 13 000 kvm, med Seafrigo Nordic som hyresgäst. Seafrigo Nordic är ett internationellt logistikföretag specialiserat på transport och hantering av tempererade livsmedel. Anläggningen, som ska vara klar...

COREM KÖPER OCH SÄLJER

Corem har under årets första kvartal genomfört ett antal transaktioner. I Huddinge, Lerum och Lunda har två fastigheter och en tomträtt sålts. Underliggande fastighetsvärde för Förrådet 19, Domnarvet 10 och Skallsjö 3:8 var totalt cirka 45 mkr. Under samma period har fastigheterna Flahult 21:14 i Jönköping och Stiglädret 11 i Malmö förvärvats, båda belägna...

COREM FYLLER PÅ I HALMSTAD

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fastigheten Fyllinge 20:403 i Halmstad. Den uthyrbara area är cirka 14 500 kvm, varav merparten utgörs av lager, och total markareal är drygt 35 000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd på ett tioårigt avtal och totalt hyresvärde är ca 6,7 mkr per år. Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande...

COREM HYR UT 16 000 KVADRATMETER I STOCKHOLM

Under de tre senaste månaderna har det skett ett antal framgångsrika uthyrningar inom Region Stockholm, med avtal om cirka 16 000 kvm tecknade.Uthyrningarna är fördelade på 6 hyresgäster i 4 fastigheter. Bland dem kan nämnas PON Equipment (Caterpillar) och Webhallen i Upplands Väsby som tillsammans utgör cirka 45 procent av de uthyrda ytorna. Hyreskontrakten löper på avtalstider om 3 till 7...

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 500 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Lånet emitteras per den 24 mars 2017. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 425 räntepunkter och har slutligt förfall den 24 mars 2020. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet...

COREM GÖR FRUKTBART FÖRVÄRV I HELSINGBORG

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd, genom förvärv av fastigheterna Ackumulatorn 2 och 8 i Långeberga, Helsingborg. Fastigheterna har en uthyrbar area om cirka 20 100 kvm, där merparten utgörs av terminal och lager.Fastigheterna är fullt uthyrda till två hyresgäster verksamma inom frukt och grönt på hyresavtal med ett totalt hyresvärde om ca 23 mkr per år och...

COREM ÖKAR I STOCKHOLM OCH MALMÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet med drygt 20 000 kvm lager och kontor. Fastigheterna är belägna i Region Stockholm respektive Region Syd, och affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 145 mkr. I Stockholm förvärvas tomträtten till fastigheten Elektra 27 i Västberga industriområde, Hägersten. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 6 000 kvm...

COREM RENODLAR FASTIGHETSBESTÅNDET

Corem renodlar beståndet och avyttrar fastigheterna Bildhuggaren 1 och Bordet 1, som båda var del i förvärvet av Estancia Logistik. Fastigheterna omfattar tillsammans cirka 20.000 kvm. Bildhuggaren 1 i Vaggeryd omfattar 14.647 kvm lager och tillträddes av köparen den 30 september. Affären görs som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 80 mkr. Köpare är...

COREM PROPERTY GROUP VÄXER VIDARE I VÄST

Corem växer vidare genom förvärv av fyra fastigheter i Göteborgsregionen. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrbar area om cirka 27 000 kvm, varav merparten lager, och utgör en naturlig förstärkning av Corems förvaltningsområde Region Väst. Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om ca 240 mkr och tillträds 30 september. Fastigheterna är...

COREM PROPERTY HYR UT 12 000 KVM I ARLANDASTAD

Corem har tecknat ett hyresavtal med ST Aerospace om 12 000 kvm i fastigheten Märsta 15:7 i Arlandastad. Hyreskontraktet löper över 5 år och har ett kontraktsvärde om ca 63 mkr. ST Aerospace är verksamma och specialiserade inom reparationer av reservdelar till bl.a. flygplansmotorer. Hyresavtalet, som omfattar hela byggnaden, innefattar en investering om cirka 18 mkr. Planerad inflytt är under det fjärde kvartalet...

COREM PROPERTY GROUP BREDDAR I STOCKHOLM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av fastigheten Ringpärmen 2 och tomträtten till Revisorn 2 belägna i Breddens Industriområde, Sollentuna. Fastigheterna har en total uthyrbar area om cirka 11 600 kvm varav merparten utgörs av lager och den totala markarealen är drygt 30 000 kvm. Fastigheterna har ett flertal hyresgäster och en uthyrningsgrad om cirka 97 procent....

COREM PROPERTY GROUP KOMPLETTERAR I ARLANDASTAD OCH JÖNKÖPING

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av tomträtten till fastigheten Märsta 24:11, Arlandastad. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 2 000 kvm, varav merparten utgörs av lager- och butiksytor. Fastigheten förvärvades i bolagsform och är fullt uthyrd till bland annat Elektroskandia AB och Rikshem AB. Förvärvet ligger i direkt anslutning till Corems...

COREM PROPERTY GROUP UTÖKAR OCH FÖRLÄNGER HYRESAVTAL I MÖLNLYCKE

Corem och Svenska Retursystem AB har förlängt och utökat ett avtal avseende förhyrning om cirka 7 100 kvm i fastigheten Bråta 2:136 i Mölnlycke Logistikpark, Härryda kommun. Hyresavtalet löper på 9 år med ett årligt hyresvärde om cirka 5,3 mkr. Svenska Retursystem hyr sedan tidigare lager- och kontorslokaler om drygt 5 500 kvm i fastigheten. I samband med...

COREM PROPERTY GROUP VÄXER MED 16 000 KVM I VÄXJÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Småland genom förvärv av fastigheten Krysspricken 2 i Sjöuddens Industriområde i Växjö. Fastigheten har ett totalt hyresvärde om cirka 7,2 mkr och en uthyrbar area om cirka 16 000 kvm, varav merparten utgörs av lager- och produktionsytor. Hyresgäst är Gunnebo Industrier med en återstående avtalslängd om cirka 7,5 år....

COREM PROPERTY GROUP NYPRODUCERAR OCH HYR UT 30 000 KVM I VÄSTERÅS

Corem och Svenska Retursystem AB har tecknat ett avtal avseende förhyrning av cirka 30 000 kvm i Hacksta verksamhetsområde i Västerås. Hyresavtalet löper på 15 år med ett årligt hyresvärde om cirka 16,2 mkr. I byggnaden ska Svenska Retursystem tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin. Corem kommer att förvärva cirka 66 000...

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 5 000 KVM I KUMLA

Corem har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med det norska tillverkningsföretaget Loxy Sweden AB i fastigheten Transistorn 2 i Kumla, Region Mälardalen/Norr. Loxy Sweden AB är en underleverantör till textil- och konfektionsindustrin. Avtalet omfattar cirka 5 000 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 2,3 mkr. Inflyttning beräknas till 1 juli 2016. Den tillträdda lokalen utgör en del av de ytor...