Pressmeddelanden

COREM VÄLKOMNAR GRANNGÅRDEN TILL PRO STOP I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med GRANNGÅRDEN på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar Pro Stop Borås. Hyreskontraktet löper över 10 år och den nya lokalen, som uppgår till drygt 1 900 kvm samt har cirka 550 kvm utesäljyta, beräknas stå klar för inflyttning under första halvåret 2020. GRANNGÅRDEN grundades 1880 och omsätter i dag cirka 2 mdr och...

COREM HYR UT 9 000 KVM I UPPSALA

Corem har tecknat hyresavtal med Apotekstjänst Sverige AB omfattande 9 000 kvm i Årsta 64:2, Fyrislund, Uppsala. Apotekstjänst är en apoteksaktör som ska lagra och distribuera förbrukningsvaror till sjukhus inom ett flertal landsting. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2019. ”Sedan förvärvet av fastigheten har vi arbetat aktivt med att hitta rätt typ av hyresgäst för Postens före...

COREM VÄXER VIDARE I VEDDESTA

Corem utökar sitt fastighetsbestånd i Region Stockholm genom förvärv av fastigheten Veddesta 2:43 i Järfälla kommun. Fastigheten omfattar drygt 19 100 kvm uthyrbar area, med blandad användning för kontor, produktion och lager. Objektet är uthyrt till ett flertal hyresgäster, med en genomsnittlig hyresduration om drygt 10 år. Totalt årligt hyresvärde är cirka 29 mkr och initial...

COREM HYR UT 6 600 KVM I JÖNKÖPING

Corem välkomnar Gastro Food i Jönköping AB till fastigheten Älgskytten 4 i Jönköping. Gastro Food tillträder 6 600 kvm på ett 8-årigt avtal från och med den 1 november 2018.   Fastigheten, som består av kyl- och fryslager samt kontor, är för närvarande uthyrd till Dagab Inköp och Logistik AB. Gastro Food AB är en väletablerad restauranggrossist med...

COREM UTÖKAR FASTIGHETSBESTÅNDET I SÖDRA STOCKHOLM

Corem utökar sitt fastighetsbestånd i Region Stockholm genom förvärv av nio fastigheter i Jordbro. Fastigheterna utgörs till merparten av lager och är belägna i ett område som är väl etablerat för lager/logistik. Objekten har en total uthyrbar area om cirka 33 000 kvm och är uthyrda till ett flertal olika hyresgäster. Totalt årligt hyresvärde är cirka 33,5 mkr och initial...

COREM KÖPER I GÖTEBORG OCH SÄLJER I KÖPING

Corem expanderar i Göteborgsområdet genom förvärv av fastigheterna Neongasen 2 och Högsbo 38:3, Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi, att utöka befintligt fastighetsbestånd i geografiskt logistiktäta och attraktiva områden. 

Corem Open 2018

Finalen för Europas största juniortennistävling utomhus, Corem Open i Båstad, avgjordes den 24 juni, och vi gratulerar både vinnare och deltagare. Corem är stolt huvudsponsor sedan ett flertal år tillbaka.

MERA MALMÖ FÖR COREM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fyra fastigheter, samtliga grannfastigheter till befintligt bestånd i Fosie och Elisedal i Malmö. Den sammanlagda uthyrbara arean är cirka 20 000 kvm, varav merparten utgörs av lager. Fastigheterna är uthyrda till 98 procent och hyrs idag av ett flertal hyresgäster. Det totala hyresvärdet är cirka 12,7 mkr/år. Affären...

COREM HYR UT 25 500 KVM I LAMMHULT

Corem har tecknat hyresavtal om cirka 25 500 kvm med Volvo Cars avseende fastigheten Grevaryd 1:64 i Lammhult, Växjö kommun. Fastigheten, som består av välplanerade och rationella lagerytor, har hyrts av Furniturebox sedan 2014. De frånträder nu fastigheten successivt under året varvid Volvo får tillträde och flyttar in på ett mångårigt hyresavtal. "När det goda samarbetet med...

COREM FÖRVÄRVAR I MALMÖ

Corem Property Group fortsätter expandera i Malmöregionen genom förvärv av fastigheten Måseskär 5, belägen i Östra Hamnen i Malmö. Fastigheten omfattar drygt 19 000 kvm uthyrbar area, där merparten utgörs av lager och kyllager för närdistribution. Fastigheten har ett flertal hyresgäster och ett totalt hyresvärde om drygt 14 mkr. Aktuell uthyrningsgrad är cirka 70 procent....

COREM VÄLKOMNAR DIN BIL TILL EXPORTGATAN I GÖTEBORG

Corem har tecknat hyresavtal med Din Bil på fastigheten Backa 96:2 på Hisingen i Göteborg. Din Bil är nu den andra hyresgästen i det område för yrkeshandel som Corem utvecklar, där Din Bil kommer att få en egen byggnad i två plan. Inflyttning för Din Bil beräknas ske under hösten 2019. Hyreskontraktet löper över 15 år och har ett kontraktsvärde om ca 135 mkr. Din...

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER SINA SENIORA ICKE-SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER MED RÖRLIG RÄNTA, 2015/2018, FÖRE DEN SLUTLIGA ÅTERBETALNINGSDAGEN

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 1 april 2015 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta om maximalt totalt 750 mkr med ISIN SE0006887923 (”2015/2018 Obligationer”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.  I enlighet med villkoren för 2015/2018 Obligationerna...

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 850 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 850 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Investerarintresset för att delta i obligationslånet var mycket stort varvid obligationslånet utökades från en initial transaktionsvolym om 750 mkr till 850 mkr. Lånet emitteras per den 1 mars 2018. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M +...

COREM ÖKAR I JÖNKÖPING

Corem Property Group expanderar i Jönköping med förvärv av fastigheten Öskaret 16, belägen på Haga/Ljungarum. Fastigheten omfattar cirka 8 500 kvm uthyrbar area, där merparten utgörs av lager. Fastigheten, som har en uthyrningsgrad om cirka 97 procent, är uthyrd till ett flertal hyresgäster och har ett samlat hyresvärde om cirka 4,4 mkr. Förvärvet sker i bolagsform till ett...

INFORMATION GÄLLANDE TIDIGARE KOMMUNICERAD SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I COREM

Vid extra bolagsstämma i Corem Property Group AB (publ) den 10 november 2017 beslutades om en samman­läggning av aktier (så kallad omvänd split) 1:2 genom vilken två (2) aktier, oavsett aktie­slag, slås ihop till en (1) aktie av samma aktieslag. Sammanläggningen avser samtliga aktieslag. Innehavare av aktier behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen....